X  Lukk Offisiell sensor stasjon - Kransen, Moss, Norway

  pm2.5 pm10 O3 AQI klassifikasjon       
Gjeldene 26 8 26 God luftkvalitet
     

Værvarselmin gj.sn. maxmin gj.sn. maxmin gj.sn. max           
19-07-202418202668914273838God luftkvalitet
     
20-07-20242126307101121293939God luftkvalitet
     
21-07-2024193143691215273643God luftkvalitet
     
22-07-202411183046816243232God luftkvalitet
     
23-07-202410131344525292929God luftkvalitet
     
            

klassifikasjon AQI Helseeffektene bør bare være basert på 24-timers gjennomsnittsverdier.
God luftkvalitet 0-50 Luftkvaliteten anses å være tilfredsstillende, og luftforurensning utgjør liten eller ingen risiko
Moderat luftkvalitet 50-100 Luftkvalitet er akseptabel; for noen forurensende stoffer kan det imidlertid være et moderat helseproblem for et veldig lite antall mennesker som er uvanlig følsomme for luftforurensning.
Usunt for noen 100-150 Medlemmer av sensitive grupper kan oppleve helseeffekter. Det er ikke sannsynlig at publikum vil bli berørt.
Usunn luftkvalitet 150-200 Alle kan begynne å oppleve helseeffekter; medlemmer av sensitive grupper kan oppleve mer alvorlige helseeffekter.
Veldig usunn luftkvalitet 200-300 Helsevarsel: alle kan oppleve mer alvorlige helseeffekter
Farlig luftkvalitet > 300 Helsevarsler om krisesituasjoner. Det er mer sannsynlig at hele befolkningen blir berørt
 Mer informasjon:  EPA luftkvalitetsindeks      Sensordata fanget kl: 19-07-2024 22:00