X  Lukk Stasjons værhistorie
GjeldeneI dagI gårJuli2024Hele tiden
Temperatur (C)17.1 ↑ 13.6 (17:10)
↓ 2.5 (06:11)
↑ 11.5 (16:11)
↓ 1.4 (07:11)
↑ 18.9 (11)
↓ -2.1 (4)
↑ 18.9 (Apr 11)
↓ -18.2 (Jan 6)
↑ 31.3 (2023 Jun 17)
↓ -18.2 (2024 Jan 6)
Regn (mm)n/a 0.00.018.6217.01785.2
Luftfuktighet (%)90 ↑ 87 (01:11)
↓ 34 (18:08)
↑ 87 (23:41)
↓ 43 (15:41)
↑ 97 (1)
↓ 34 (16)
↑ 97 (Feb 20)
↓ 3 (Jan 22)
↑ 98 (2022 Okt 26)
↓ 3 (2023 Jan 11)
Duggpunkt (C)15.4 ↑ 1.8 (01:11)
↓ -4.0 (07:31)
↑ 3.2 (20:31)
↓ -1.9 (08:41)
↑ 10.5 (11)
↓ -9.2 (4)
↑ 10.5 (Apr 11)
↓ -37.0 (Jan 22)
↑ 21.5 (2022 Jul 1)
↓ -42.2 (2023 Sep 22)
Trykk (hPa)1016.6 ↑ 1004.5 (21:30)
↓ 1000.8 (02:01)
↑ 1006.5 (01:01)
↓ 1000.8 (23:51)
↑ 1019.0 (12)
↓ 994.3 (14)
↑ 1041.7 (Jan 8)
↓ 962.5 (Feb 23)
↑ 1041.7 (2024 Jan 8)
↓ 962.5 (2024 Feb 23)
Vind (m/s)3.1 5.8 (14:40)4.6 (18:01)19.5 (10)23.7 (Feb 23)23.7 (2023 Nov 22)
Vindkast (m/s)3.1 5.8 (14:40)4.6 (00:11)22.1 (14)23.7 (Feb 23)23.7 (2023 Nov 22)
Sol (w/m2)0 684 (13:18)661 (13:11)884 (5)884 (Apr 5)1085 (2023 Jul 2)
UV (Index)0 2.0 (13:01)1.9 (12:41)2.2 (8)2.2 (Apr 8)5.1 (2022 Jun 23)